Assessment op maat

Bij Assessment op Maat stemmen wij het assessment optimaal af op de specifieke assessmentvragen, organisatie, werksituatie en budget van onze opdrachtgevers.

In nauw overleg worden doelgericht de juiste assessment-onderdelen ingezet die u scherp inzicht geven in de capaciteiten, persoonlijke eigenschappen, motieven/ambities en/of (gedrags)voorkeuren van de kandidaat. Het resultaat is dat binnen uw organisatie de juiste persoon op de juiste plek komt. U bespaart daarmee hoge kosten als u fouten/klachten bij klanten, ‘verdampte’ opleidings-/begeleidingskosten, omzetverlies, ontslagprocedures et cetera kan voorkomen.

Zowel de inhoud als de afnamevorm (online, persoonlijk of een hybride-combinatie daarvan) van onze assessments wordt geheel afgestemd op uw specifieke wensen/vragen en budget. U krijgt daardoor het best mogelijke antwoord op uw personeelsvragen, met een optimale prijs-kwaliteit-verhouding.

Klik hier voor een overzicht van onze online-assessments en onze persoonlijke assessment-programma’s.

Neem vrijblijvend contact met ons (zie ook contactformulier links), dan denken wij graag met u mee om tot de best mogelijke aanpak van uw assessment(s) te komen.

Soorten assessments

 • 1. Selectie/geschiktheid

  In hoeverre is de kandidaat geschikt voor de huidige en/of beoogde functie? Op welke onderdelen kan/moet de medewerker zich verbeteren?

 • 2. Persoonlijke ontwikkeling

  In welke taak/rol komt de medewerker het beste tot zijn/haar recht? Welke specifieke vaardigheden en kwaliteiten heeft hij/zij in huis? Hoe kan hij/zij zich het best verder ontwikkelen?

 • 3. Loopbaanheroriëntatie

  Welke (nieuwe) functies, taken en rollen passen het best bij de medewerker? Welke mogelijkheden heeft de medewerker om zich verder te ontwikkelen?

 • 4. Re-integratie

  Welke andere functies, taken en rollen passen het best bij de medewerker, daarbij ook rekening houdend met de huidige draagkracht, tijdelijke en/of blijvende functiebeperkingen? Op welke wijze kunnen problemen/knelpunten daarin worden aangepakt/opgelost?

 • 5. Teamrollen/-bijdragen/-samenstelling

  In welke teamtaak, -rol en samenstelling komen één of meer medewerkers het beste tot hun recht? Op welke wijze kunnen zij zich daarin verder ontwikkelen en verbeteren? Hoe komt men als team tot de beste samenwerking, communicatie en prestaties?