Online Assessment-Programma’s

Assessment op Maat maakt het mogelijk om een assessment optimaal af te stemmen op de specifieke werksituatie en de vragen van de opdrachtgever. Daarbij wordt in nauw overleg met de opdrachtgever een maatwerk-assessmenttraject samengesteld dat hen gerichte antwoorden geeft.

Bij Assessment op Maat heeft u onder meer de keuze uit de volgende Online Assessments:

Talent Development Assessment
Het Online Personal Development Assessment maakt duidelijk hoe iemand zich verder kan ontwikkelen binnen/buiten de huidige functie. Het geeft inzicht in de persoonlijke Kwaliteiten en valkuilen, Competenties, Persoonskenmerken, Carrièrewaarden, Teambijdragen, Leerstijlen en beste ontwikkelstrategie. Het kan onder andere ingezet worden bij persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s en de keuze van een opleiding/cursus/training.

Online Selectie-Assessment
Het doel van het Online Selectie-Assessment is het toetsen van de persoonlijkheid en drijfveren van een kandidaat voor specifieke competenties die horen bij een bepaalde functie. Men kan kiezen uit 29 competenties die in het rapport worden weergegeven. In de rapportage is een uitgebreide competentieanalyse opgenomen. Dit online assessment wordt primair ingezet voor selectie, maar biedt tevens aanknopingspunten voor ontwikkeling van de kandidaat.

Online Assessment Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid draait om het optimaal benutten van talenten op een lange termijn. Gezond en met plezier werken staan daarbij voorop. Duurzame inzetbaarheid zorgt voor vitale en bevlogen medewerkers die gemotiveerd, flexibel en effectief zijn. Vanzelfsprekend dringt dat ziekteverzuim en ongewenste uitstroom van personeel terug. Er wordt daarbij ook onderzoek gedaan naar de persoonlijke flexibiliteit, werkvermogen en de werk-privé-balans. Het rapport geeft vele praktische tips en reflectievragen die bevestiging en nieuwe inzichten geven.

Online Ondernemers-Assessment
Als ondernemer is het zeer belangrijk te weten wie u bent en wat uw (inter)persoonlijke kwaliteiten zijn. Het assessment geeft inzicht in uw sterke kanten en ontwikkelpunten als ondernemer. Het is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke onderzoek naar de essentiële competenties en persoonlijkheidseigenschappen van ondernemers. Het rapport gaat in op de Ondernemerscompetenties, Persoonlijkheid, Ondernemingsfases en de voorkeur voor (Management)rollen.

Online Sales-Assessment
Doel van het Online Sales-Assessment is het toetsen van persoonlijkheid en drijfveren van kandidaten voor een salesfunctie. Het Sales Assessment wordt primair ingezet voor selectie maar biedt tevens aanknopingspunten voor ontwikkeling van de kandidaat. Er wordt gekeken naar vier salesrollen: marktverkenner, klantverkenner, consultant en relatiebeheerder. Ook wordt ingegaan op de persoonlijke teambijdrage van de kandidaat en men krijgt ontwikkeltips.

Tarieven Online Assessments
De tarieven van onze online-assessments hangen onder meer af van het soort en aantal per traject/jaar/opdrachtgever. Indicatief liggen deze tarieven tussen € 100 – € 200 per online-assessment. Wij adviseren wij u daarin graag persoonlijk en op maat.