Dit is de Professionele Interessetest HIA van de ACP Adviesgroep.

Geef bij elke vraag aan in hoeverre het je interesseert op een schaal van 1 tot 5:
1 = Heel oninteressant
2 = Oninteressant
3 = Neutraal
4 = Interessant
5 = Heel interessant

Veel plezier met het invullen van de test.

001. Werken als doktersassistente: 12345
002. Een beurs over administratieve software bezoeken:12345
003. De belastbaarheid van een staalkabel berekenen:12345
004. De boekhouding doen voor een bedrijf:12345
005. De aansprakelijkheid van een bedrijf onderzoeken:12345
006. De effecten onderzoeken van de groei van de wereldbevolking12345
007. Reisadviseur voor zakelijke reizigers:12345
008. Een dieet samenstellen voor iemand met een nieraandoening:12345
009. Een elektrotechnische installatie reviseren:12345
010. Een financieel rapport opmaken:12345
011. Een marketingcampagne opstellen voor een interessant product:12345
012. Een pleidooi houden in een strafzaak:12345
013. Een rechter overtuigen dat er juridische fouten zijn gemaakt:12345
014. Een verkiezingstoespraak voorbereiden:12345
015. Het plannen van een vrachtwagentransport naar het buitenland:12345
016. Het ontslag van een medewerker aanvechten:12345
017. Onderzoek doen naar hersenfuncties, bijvoorbeeld na een ongeluk:12345
018. Politierechercheur Afdeling Moordzaken:12345
019. Werken als boswachter/jachtopziener:12345
020. Wethouder Economische Zaken:12345
021. Ambassadeur in een aansprekend land:12345
022. Bespreken of een nieuwe administratieve procedure goed werkt:12345
023. Bij de mobiele eenheid werken:12345
024. Binnenhuisarchitect:12345
025. Bedrijfsleider in een gezellig cafe:12345
026. Een kledingstuk ontwerpen:12345
027. Een methode bedenken om sneller en goedkoper te bouwen:12345
028. Een meubelstuk ontwerpen en/of maken:12345
029. Een militaire gevechtstraining volgen:12345
030. Een nieuwe soort brandblusser ontwikkelen:12345
031. Een operatie uitvoeren of daarbij assisteren:12345
032. Een project opzetten om het ziekteverzuim terug te dringen:12345
033. Een reintegratietraject opzetten en uitvoeren:12345
034. Luchtverkeersleider op een vliegveld:12345
035. Een ruzie in een café oplossen:12345
036. Officier bij de landmacht en/of de marine:12345
037. Op een vakbeurs staan om je product te promoten:12345
038. Politieke vluchtelingen opvangen en adviseren:12345
039. Verslaggever over de georganiseerde misdaad:12345
040. Manager van een hotel:12345
041. Werken als netwerkbeheerder:12345
042. Zorgen dat partijen een juridisch probleem samen oplossen:12345
043. Een jaarrekening voor een bedrijf opmaken:12345
044. De gevolgen van verstedelijking bestuderen:12345
045. De uitslagen van een opinieonderzoek analyseren en interpreteren:12345
046. Een arbeidsovereenkomst checken op juridische onduidelijkheden:12345
047. Een efficiente loonadministratie opzetten:12345
048. Een inschrijfprocedure ontwikkelen voor het internet:12345
049. Een recreatieterrein inrichten:12345
050. Het management adviseren op basis van de financiële cijfers:12345
051. Meewerken aan een onderzoek naar schone energiebronnen:12345
052. Paarden, koeien en/of varkens verzorgen:12345
053. Portret- en/of landschapsfoto's maken:12345
054. Topambtenaar bij een interessant ministerie:12345
055. De winstmarge van een product of dienst berekenen:12345
056. De herkomst van een moderne taal onderzoeken:12345
057. Een dieselmotor bouwen voor nieuw soort schip:12345
058. Een schip beladen met containers:12345
059. Internationaal koerier:12345
060. Meewerken aan de automatisering van de loonadministratie:12345
061. Straaljagerpiloot:12345
062. Bedenken hoe je de emancipatie van vrouwen kunt bevorderen:12345
063. Receptionist bij een hotel, recreatiepark of evenementencomplex:12345
064. De oorzaken van criminaliteit analyseren:12345
065. Een mailing aan klanten opzetten en uitvoeren:12345
066. Een recensie schrijven over een concert, optreden en/of CD:12345
067. Een sport- en speldag organiseren:12345
068. De werkzaamheid van een antibioticum testen:12345
069. Trainer/coach van een sportteam:12345
070. Wetenschappelijk onderzoek doen naar de oorzaken van een ziekte:12345
071. De eigenschappen van elektromagnetische velden onderzoeken:12345
072. Een magazijn beheren van een groot bedrijf:12345
073. Een analyse maken van je sport-tegenstander:12345
074. Een artikel schrijven over de gevolgen van een nieuwe wet:12345
075. Een artikel schrijven over een interessante persoonlijkheid:12345
076. Een gebouw ontwerpen:12345
077. Een kunstgalerij runnen:12345
078. Een nieuwe service voor mobiele telefoons bedenken:12345
079. Chefkok in een restaurant:12345
080. Een project opzetten voor kinderen in een achterstandswijk:12345
081. Het gedrag van een groep mensen bestuderen:12345
082. Politicologie of bestuurskunde studeren:12345
083. Verschillende soorten vogels observeren en in kaart brengen:12345
084. Vertalen van een mooi boek of gedicht:12345
085. Een vrachtwagen besturen:12345
086. Begeleiden van zieke medewerkers:12345
087. Bij een apotheek werken:12345
088. Onderzoeken van de invloed van de media op het gedrag van mensen:12345
089. Het runnen van een (bedrijfs)restaurant:12345
090. De kostprijs berekenen van een interessant product:12345
091. De oorzaken van vervuiling opsporen en aanpakken:12345
092. Een artikel schrijven over verschillende soorten geneesmiddelen:12345
093. Een bijzonder juweel ontwerpen/maken:12345
094. Planner bij een koeriersbedrijf:12345
095. Een ondernemer adviseren over een financiering:12345
096. Je eigen onderneming opbouwen:12345
097. Mensen helpen bij het aflossen van schulden:12345
098. Een effectief onderwijsprogramma ontwikkelen:12345
099. Een politicus adviseren over de gevolgen van een wetsvoorstel:12345
100. Makelaar in onroerende goederen (huizen en/of bedrijfshuisvesting):12345
101. De administratie van een onderneming controleren:12345
102. Cijfers verzamelen over de productie van de afgelopen maand:12345
103. Eigenaar van een pension aan zee:12345
104. Een musical componeren:12345
105. Een nieuw beeldscherm voor computers ontwikkelen:12345
106. Een trainingsschema opstellen:12345
107. Een verkooppresentatie houden:12345
108. Werken op een manege:12345
109. Mensen met relatieproblemen begeleiden:12345
110. Voorzitter van de Ondernemingsraad (OR):12345
111. Geneeskunde studeren:12345
112. Werken als arts of chirurg:12345
113. Blijven oefenen op een moeilijk muziekstuk:12345
14. Een nieuw transportsysteem voor een autofabriek ontwikkelen:12345
115. Het ontwikkelen van een educatieve App en/of computergame:12345
116. Onderzoeken hoe files kunnen worden aangepakt:12345
117. Intensief trainen voor een zware wedstrijd:12345
118. Leerlingen onderzoeken op hun schoolvorderingen:12345
119. Leider in een buurthuis:12345
120. Overleggen met je trainer/team om (nog) beter te gaan spelen:12345
121. Reisleider in een onbekend land:12345
122. Verschillen tussen jazz en popmuziek beschrijven:12345
123. Werken als verpleegkundige in een ziekenhuis of verzorgingstehuis:12345
124. Zoeken naar toepassingen voor een nieuw soort metaal:12345
125. Bij een bewakingsdienst werken:12345
126. Een poster ontwerpen:12345
127. Organiseren van een vakbeurs:12345
128. Een beurs over verkooptechnieken bezoeken:12345
129. Opvoedkundig advies geven:12345
130. Verhoudingen tussen politieke partijen analyseren:12345
131. Verschillen onderzoeken tussen de Islam en het Christendom:12345
132. Fitness- en/of aerobics-instructeur:12345
133. Juridisch advies geven bij de overdracht van een (familie)bedrijf:12345
134. Aan conditie- en/of krachttraining doen om je prestaties te verbeteren:12345
135. Bij een volkenkundig museum werken:12345
136. Dirigent van een orkest en/of koor:12345
137. Een nieuw soort vliegtuig ontwerpen en testen:12345
138. Een reportage maken over een oude cultuur:12345
139. Een tentoonstelling inrichten:12345
140. Het decor voor een toneelstuk ontwerpen:12345
141. Het vermogen van een elektromotor berekenen:12345
142. Anderen mentaal voorbereiden op een belangrijke wedstrijd:12345
143. Loods van schepen in de haven:12345
144. Klanten adviseren over het meest geschikte softwareprogramma:12345
145. Met complexe wiskundige formules werken:12345
146. Met een collega-advocaat onderhandelen over een schadevergoeding:12345
147. Romanschrijver:12345
148. Sportleraar:12345
149. De luchtweerstand berekenen van een auto:12345
150. De overdracht van een huis regelen:12345
151. Hoofd van de technische dienst:12345
152. De structuur van DNA onderzoeken:12345
153. Diepzeeduiker bij een bergingsmaatschappij:12345
154. Onderhandelen over de inkoopprijs:12345
155. Milieukundig onderzoek doen:12345
56. Potentiële klanten telefonisch benaderen:12345
157. Eerste hulp verlenen bij een ongeluk:12345
158. Survivalinstructeur:12345
159. Berekenen van de belastingen die een organisatie moet betalen:12345
160. De leden van een vakbond adviseren over stakingsrecht:12345
161. Een brug bouwen:12345
162. Een column schrijven voor een krant:12345
163. Het werk van een dichter analyseren en beschrijven:12345
164. Journalist:12345
165. Professioneel muzikant:12345
166. Zingen in band of koor:12345
167. Werken in een bibliotheek:12345
168. Een sociale vaardigheidstraining geven aan verlegen mensen:12345
169. De kabinetsformatie volgen en beschrijven voor een krant:12345
170. Een vliegtuig zo snel mogelijk bevrachten en laten vertrekken:12345
171. Een computerprogramma (applicatie) aanpassen voor een bedrijf:12345
172. Een internetshop bedenken en opzetten:12345
173. Een financieel plan maken voor een ondernemer:12345
174. Onderzoeken hoe mensen informatie verwerken:12345
175. Een toneelstuk en/of filmscenario schrijven:12345
176. Een belangrijke brief controleren op fouten:12345
177. Geschiedkundig materiaal opsporen:12345
178. Bedrijven adviseren over de mogelijkheden van IT:12345
179. Een lezing geven of artikel schrijven over de beveiliging van een netwerk:12345
180. Een standaardbrief maken voor een nieuwe soort klant:12345
181. Onderzoeken waar nieuwe afzetmarkten liggen:12345
182. Psychologische tests afnemen en interpreteren:12345
183. Archeologische opgravingen doen:12345
184. Een geschikt tekstverwerkingsprogramma selecteren voor een kantoor:12345
185. Redacteur van een tijdschrift:12345
186. Steward(ess) in een vliegtuig of op een cruiseschip:12345
187. Inkoper bij een organisatie:12345
188. Een taalcursus geven:12345
189. Een internetsite ontwikkelen:12345
190. Uitzoeken waarom een GSM-zendmast niet goed werkt:12345
191. Werken met een elektronenmicroscoop:12345
192. Een nieuw bloemen- of plantensoort kweken:12345
193. Een training geven aan psychiatrische patienten:12345
194. Een wetsontwerp indienen:12345
195. Een recensie schrijven over een boek:12345
196. Een boek illustreren:12345
197. Kapitein op een schip:12345
198. Een tuin en/of park ontwerpen:12345
199. Een nieuw boekhoudsysteem opzetten en optimaliseren:12345
200. Psychologische begeleiding geven aan kinderen en/of volwassen:12345
201. Een beurs over online-marketing bezoeken:12345
202. Leiding geven aan een secretariaat12345
203. Beheerder van een sporthal of stadion:12345
204. Schrijven in een natuurwetenschappelijk tijdschrift:12345
205. Advies en voorlichting geven over medicijngebruik:12345
206. Onderwijzer op een basisschool of in het speciaal onderwijs:12345
207. Sportarts/fysiotherapeut bij een elftal:12345
208. Onderzoek doen naar de emotionele ontwikkeling van kinderen:12345
209. Analyseren hoe je een product sneller en goedkoper kunt vervoeren:12345
210. Nadenken over de invloed van techniek op de maatschappij:12345
211. Docent bij een taalkundige opleiding:12345
212. Een nieuw verkeerssysteem op fouten testen:12345
213. Een boerderij runnen:12345
214. Hulpmiddelen maken voor invalide mensen:12345
215. Landbouwkunde studeren:12345
216. Leider bij een vakbond:12345
217. In een rechts- en wetswinkel werken:12345
218. De relatie tussen kunst en cultuur onderzoeken:12345
219. Een etalage of winkel inrichten:12345
220. Bij de reclassering werken:12345
221. Bedrijfsleider van een reisbureau:12345
222. Coachen en motiveren van een geblesseerde sporter:12345
223. Schrijven over de betekenis van oude rituelen:12345
224. Literatuuronderzoek doen:12345
225. Specialist in het onderwerp 'Betalen via internet':12345
226. Leidinggeven aan een technisch project:12345
227. De BTW-afdracht berekenen:12345
228. Muziekleraar:12345
229. Muziekwetenschappen studeren:12345
230. Een nieuw productieproces voor computerchips opzetten:12345
231. De voordelen van een product beschrijven:12345
232. Diergeneeskunde studeren:12345
233. Zorgen dat de voorraden in een groothandel op peil blijven:12345
234. Intensief een muziekinstrument bespelen:12345
235. Prehistorische wandschilderingen ontcijferen:12345
236. Muziek selecteren voor een radioprogramma:12345
237. Scheidsrechter:12345
238. Samenwerking zoeken met andere marktpartijen:12345
239. Scheikundige analyses doen:12345
240. In een geluidsstudio werken:12345