Dit is de Interessevragenlijst HIA van ACP Psychologisch Adviesbureau.

  Geef bij elke vraag aan in hoeverre het je interesseert op een schaal van 1 tot 5:

  1 = Heel oninteressant
  2 = Oninteressant
  3 = Neutraal
  4 = Interessant
  5 = Heel interessant

  Veel plezier met het invullen van de test.

  001. Werken als doktersassistent: 12345
  002. Een beurs over administratieve software bezoeken:12345
  003. De belastbaarheid van een staalkabel berekenen:12345
  004. De boekhouding doen voor een bedrijf:12345
  005. De aansprakelijkheid van een bedrijf onderzoeken:12345
  006. De effecten onderzoeken van de groei van de wereldbevolking12345
  007. Reisadviseur voor zakelijke reizigers:12345
  008. Een dieet samenstellen voor iemand met een nieraandoening:12345
  009. Een elektrotechnische installatie reviseren:12345
  010. Een financieel rapport opmaken:12345
  011. Een marketingcampagne opstellen voor een interessant product:12345
  012. Een pleidooi houden in een strafzaak:12345
  013. Een rechter overtuigen dat er juridische fouten zijn gemaakt:12345
  014. Een verkiezingstoespraak voorbereiden:12345
  015. Het plannen van een vrachtwagentransport naar het buitenland:12345
  016. Het ontslag van een medewerker aanvechten:12345
  017. Onderzoek doen naar hersenfuncties, bijvoorbeeld na een ongeluk:12345
  018. Politierechercheur Afdeling Moordzaken:12345
  019. Werken als boswachter/jachtopziener:12345
  020. Wethouder Economische Zaken:12345
  021. Ambassadeur in een aansprekend land:12345
  022. Bespreken of een nieuwe administratieve procedure goed werkt:12345
  023. Bij de mobiele eenheid werken:12345
  024. Binnenhuisarchitect:12345
  025. Bedrijfsleider in een gezellig cafe:12345
  026. Een kledingstuk ontwerpen:12345
  027. Een methode bedenken om sneller en goedkoper te bouwen:12345
  028. Een meubelstuk ontwerpen en/of maken:12345
  029. Een militaire gevechtstraining volgen:12345
  030. Een nieuwe soort brandblusser ontwikkelen:12345
  031. Een operatie uitvoeren of daarbij assisteren:12345
  032. Een project opzetten om het ziekteverzuim terug te dringen:12345
  033. Een reintegratietraject opzetten en uitvoeren:12345
  034. Luchtverkeersleider op een vliegveld:12345
  035. Een ruzie in een café oplossen:12345
  036. Officier bij de landmacht en/of de marine:12345
  037. Op een vakbeurs staan om je product te promoten:12345
  038. Politieke vluchtelingen opvangen en adviseren:12345
  039. Verslaggever over de georganiseerde misdaad:12345
  040. Manager van een hotel:12345
  041. Werken als netwerkbeheerder:12345
  042. Zorgen dat partijen een juridisch probleem samen oplossen:12345
  043. Een jaarrekening voor een bedrijf opmaken:12345
  044. De gevolgen van verstedelijking bestuderen:12345
  045. De uitslagen van een opinieonderzoek analyseren en interpreteren:12345
  046. Een arbeidsovereenkomst checken op juridische onduidelijkheden:12345
  047. Een efficiente loonadministratie opzetten:12345
  048. Een inschrijfprocedure ontwikkelen voor het internet:12345
  049. Een recreatieterrein inrichten:12345
  050. Het management adviseren op basis van de financiële cijfers:12345
  051. Meewerken aan een onderzoek naar schone energiebronnen:12345
  052. Paarden, koeien en/of varkens verzorgen:12345
  053. Portret- en/of landschapsfoto's maken:12345
  054. Topambtenaar bij een interessant ministerie:12345
  055. De winstmarge van een product of dienst berekenen:12345
  056. De herkomst van een moderne taal onderzoeken:12345
  057. Een dieselmotor bouwen voor nieuw soort schip:12345
  058. Een schip beladen met containers:12345
  059. Internationaal koerier:12345
  060. Meewerken aan de automatisering van de loonadministratie:12345
  061. Straaljagerpiloot:12345
  062. Bedenken hoe je de emancipatie van vrouwen kunt bevorderen:12345
  063. Receptionist bij een hotel, recreatiepark of evenementencomplex:12345
  064. De oorzaken van criminaliteit analyseren:12345
  065. Een mailing aan klanten opzetten en uitvoeren:12345
  066. Een recensie schrijven over een concert, optreden en/of CD:12345
  067. Een sport- en speldag organiseren:12345
  068. De werkzaamheid van een antibioticum testen:12345
  069. Trainer/coach van een sportteam:12345
  070. Wetenschappelijk onderzoek doen naar de oorzaken van een ziekte:12345
  071. De eigenschappen van elektromagnetische velden onderzoeken:12345
  072. Een magazijn beheren van een groot bedrijf:12345
  073. Een analyse maken van je sport-tegenstander:12345
  074. Een artikel schrijven over de gevolgen van een nieuwe wet:12345
  075. Een artikel schrijven over een interessante persoonlijkheid:12345
  076. Een gebouw ontwerpen:12345
  077. Een kunstgalerij runnen:12345
  078. Een nieuwe service voor mobiele telefoons bedenken:12345
  079. Chefkok in een restaurant:12345
  080. Een project opzetten voor kinderen in een achterstandswijk:12345
  081. Het gedrag van een groep mensen bestuderen:12345
  082. Politicologie of bestuurskunde studeren:12345
  083. Verschillende soorten vogels observeren en in kaart brengen:12345
  084. Vertalen van een mooi boek of gedicht:12345
  085. Een vrachtwagen besturen:12345
  086. Begeleiden van zieke medewerkers:12345
  087. Bij een apotheek werken:12345
  088. Onderzoeken van de invloed van de media op het gedrag van mensen:12345
  089. Het runnen van een (bedrijfs)restaurant:12345
  090. De kostprijs berekenen van een interessant product:12345
  091. De oorzaken van vervuiling opsporen en aanpakken:12345
  092. Een artikel schrijven over verschillende soorten geneesmiddelen:12345
  093. Een bijzonder juweel ontwerpen/maken:12345
  094. Planner bij een koeriersbedrijf:12345
  095. Een ondernemer adviseren over een financiering:12345
  096. Je eigen onderneming opbouwen:12345
  097. Mensen helpen bij het aflossen van schulden:12345
  098. Een effectief onderwijsprogramma ontwikkelen:12345
  099. Een politicus adviseren over de gevolgen van een wetsvoorstel:12345
  100. Makelaar in onroerende goederen (huizen en/of bedrijfshuisvesting):12345
  101. De administratie van een onderneming controleren:12345
  102. Cijfers verzamelen over de productie van de afgelopen maand:12345
  103. Eigenaar van een pension aan zee:12345
  104. Een musical componeren:12345
  105. Een nieuw beeldscherm voor computers ontwikkelen:12345
  106. Een trainingsschema opstellen:12345
  107. Een verkooppresentatie houden:12345
  108. Werken op een manege:12345
  109. Mensen met relatieproblemen begeleiden:12345
  110. Voorzitter van de Ondernemingsraad (OR):12345
  111. Geneeskunde studeren:12345
  112. Werken als arts of chirurg:12345
  113. Blijven oefenen op een moeilijk muziekstuk:12345
  14. Een nieuw transportsysteem voor een autofabriek ontwikkelen:12345
  115. Het ontwikkelen van een educatieve App en/of computergame:12345
  116. Onderzoeken hoe files kunnen worden aangepakt:12345
  117. Intensief trainen voor een zware wedstrijd:12345
  118. Leerlingen onderzoeken op hun schoolvorderingen:12345
  119. Leider in een buurthuis:12345
  120. Overleggen met je trainer/team om (nog) beter te gaan spelen:12345
  121. Reisleider in een onbekend land:12345
  122. Verschillen tussen jazz en popmuziek beschrijven:12345
  123. Werken als verpleegkundige in een ziekenhuis of verzorgingstehuis:12345
  124. Zoeken naar toepassingen voor een nieuw soort metaal:12345
  125. Bij een bewakingsdienst werken:12345
  126. Een poster ontwerpen:12345
  127. Organiseren van een vakbeurs:12345
  128. Een beurs over verkooptechnieken bezoeken:12345
  129. Opvoedkundig advies geven:12345
  130. Verhoudingen tussen politieke partijen analyseren:12345
  131. Verschillen onderzoeken tussen de Islam en het Christendom:12345
  132. Fitness- en/of aerobics-instructeur:12345
  133. Juridisch advies geven bij de overdracht van een (familie)bedrijf:12345
  134. Aan conditie- en/of krachttraining doen om je prestaties te verbeteren:12345
  135. Bij een volkenkundig museum werken:12345
  136. Dirigent van een orkest en/of koor:12345
  137. Een nieuw soort vliegtuig ontwerpen en testen:12345
  138. Een reportage maken over een oude cultuur:12345
  139. Een tentoonstelling inrichten:12345
  140. Het decor voor een toneelstuk ontwerpen:12345
  141. Het vermogen van een elektromotor berekenen:12345
  142. Anderen mentaal voorbereiden op een belangrijke wedstrijd:12345
  143. Loods van schepen in de haven:12345
  144. Klanten adviseren over het meest geschikte softwareprogramma:12345
  145. Met complexe wiskundige formules werken:12345
  146. Met een collega-advocaat onderhandelen over een schadevergoeding:12345
  147. Romanschrijver:12345
  148. Sportleraar:12345
  149. De luchtweerstand berekenen van een auto:12345
  150. De overdracht van een huis regelen:12345
  151. Hoofd van de technische dienst:12345
  152. De structuur van DNA onderzoeken:12345
  153. Diepzeeduiker bij een bergingsmaatschappij:12345
  154. Onderhandelen over de inkoopprijs:12345
  155. Milieukundig onderzoek doen:12345
  56. Potentiële klanten telefonisch benaderen:12345
  157. Eerste hulp verlenen bij een ongeluk:12345
  158. Survivalinstructeur:12345
  159. Berekenen van de belastingen die een organisatie moet betalen:12345
  160. De leden van een vakbond adviseren over stakingsrecht:12345
  161. Een brug bouwen:12345
  162. Een column schrijven voor een krant:12345
  163. Het werk van een dichter analyseren en beschrijven:12345
  164. Journalist:12345
  165. Professioneel muzikant:12345
  166. Zingen in band of koor:12345
  167. Werken in een bibliotheek:12345
  168. Een sociale vaardigheidstraining geven aan verlegen mensen:12345
  169. De kabinetsformatie volgen en beschrijven voor een krant:12345
  170. Een vliegtuig zo snel mogelijk bevrachten en laten vertrekken:12345
  171. Een computerprogramma (applicatie) aanpassen voor een bedrijf:12345
  172. Een internetshop bedenken en opzetten:12345
  173. Een financieel plan maken voor een ondernemer:12345
  174. Onderzoeken hoe mensen informatie verwerken:12345
  175. Een toneelstuk en/of filmscenario schrijven:12345
  176. Een belangrijke brief controleren op fouten:12345
  177. Geschiedkundig materiaal opsporen:12345
  178. Bedrijven adviseren over de mogelijkheden van IT:12345
  179. Een lezing geven of artikel schrijven over de beveiliging van een netwerk:12345
  180. Een standaardbrief maken voor een nieuwe soort klant:12345
  181. Onderzoeken waar nieuwe afzetmarkten liggen:12345
  182. Psychologische tests afnemen en interpreteren:12345
  183. Archeologische opgravingen doen:12345
  184. Een geschikt tekstverwerkingsprogramma selecteren voor een kantoor:12345
  185. Redacteur van een tijdschrift:12345
  186. Steward(ess) in een vliegtuig of op een cruiseschip:12345
  187. Inkoper bij een organisatie:12345
  188. Een taalcursus geven:12345
  189. Een internetsite ontwikkelen:12345
  190. Uitzoeken waarom een GSM-zendmast niet goed werkt:12345
  191. Werken met een elektronenmicroscoop:12345
  192. Een nieuw bloemen- of plantensoort kweken:12345
  193. Een training geven aan psychiatrische patienten:12345
  194. Een wetsontwerp indienen:12345
  195. Een recensie schrijven over een boek:12345
  196. Een boek illustreren:12345
  197. Kapitein op een schip:12345
  198. Een tuin en/of park ontwerpen:12345
  199. Een nieuw boekhoudsysteem opzetten en optimaliseren:12345
  200. Psychologische begeleiding geven aan kinderen en/of volwassen:12345
  201. Een beurs over online-marketing bezoeken:12345
  202. Leiding geven aan een secretariaat12345
  203. Beheerder van een sporthal of stadion:12345
  204. Schrijven in een natuurwetenschappelijk tijdschrift:12345
  205. Advies en voorlichting geven over medicijngebruik:12345
  206. Onderwijzer op een basisschool of in het speciaal onderwijs:12345
  207. Sportarts/fysiotherapeut bij een elftal:12345
  208. Onderzoek doen naar de emotionele ontwikkeling van kinderen:12345
  209. Analyseren hoe je een product sneller en goedkoper kunt vervoeren:12345
  210. Nadenken over de invloed van techniek op de maatschappij:12345
  211. Docent bij een taalkundige opleiding:12345
  212. Een nieuw verkeerssysteem op fouten testen:12345
  213. Een boerderij runnen:12345
  214. Hulpmiddelen maken voor invalide mensen:12345
  215. Landbouwkunde studeren:12345
  216. Leider bij een vakbond:12345
  217. In een rechts- en wetswinkel werken:12345
  218. De relatie tussen kunst en cultuur onderzoeken:12345
  219. Een etalage of winkel inrichten:12345
  220. Bij de reclassering werken:12345
  221. Bedrijfsleider van een reisbureau:12345
  222. Coachen en motiveren van een geblesseerde sporter:12345
  223. Schrijven over de betekenis van oude rituelen:12345
  224. Literatuuronderzoek doen:12345
  225. Specialist in het onderwerp 'Betalen via internet':12345
  226. Leidinggeven aan een technisch project:12345
  227. De BTW-afdracht berekenen:12345
  228. Muziekleraar:12345
  229. Muziekwetenschappen studeren:12345
  230. Een nieuw productieproces voor computerchips opzetten:12345
  231. De voordelen van een product beschrijven:12345
  232. Diergeneeskunde studeren:12345
  233. Zorgen dat de voorraden in een groothandel op peil blijven:12345
  234. Intensief een muziekinstrument bespelen:12345
  235. Prehistorische wandschilderingen ontcijferen:12345
  236. Muziek selecteren voor een radioprogramma:12345
  237. Scheidsrechter:12345
  238. Samenwerking zoeken met andere marktpartijen:12345
  239. Scheikundige analyses doen:12345
  240. In een geluidsstudio werken:12345