Gratis Ontwikkeladvies 45-plus

Professioneel advies bij loopbaanvragen:

Veel mensen hebben vragen of twijfels bij hun huidige werk, hun loopbaan en de toekomst. Zij hebben daarin vaak behoefte aan professionele ondersteuning bij het maken van dit soort lastige keuzes in hun loopbaan. De kosten zijn dan echter vaak een praktisch struikelblok..

Heel goed nieuws daarin voor alle werkenden vanaf 45 jaar: een subsidie ter waarde van € 600 om te investeren in je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning. Met andere woorden: gratis professioneel loopbaanadvies ​voor 45-plussers die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam zijn, waaronder ook ZZP-ers.  

 

Opzet Ontwikkeladvies 45-plus bij ACP:

  • Sessie 1 intake/kennismaking (1,5 uur): invullen aanvraagformulier en nadere kennismaking en carrière-interview. Huiswerk: invullen van enkele online persoonlijkheids-, interesse- en motivatievragenlijsten;
  • Sessie 2 (ongeveer 1,5 uur) Bespreken testresultaten: wie je ben, wat je kan en wat je wil? Concretiseren best passende rollen/taken/functies/ sectoren. Wegen/bespreken van de kansen op de arbeidsmarkt, toekomstperspectief en de financiële kanten. Huiswerk: onderzoek doen naar vacatures, sectoren, werkgevers, functies etc;
  • Sessie 3 (ongeveer 1 uur) Bespreken vacature-onderzoek: welke vacatures zijn het meest passend/interessant/ haalbaar? Wat moet je daarvoor nog leren/ontwikkelen? Richtlijnen formuleren voor het opstellen van een aansprekend en effectief CV/persoonlijk profiel en basis-motivatiebrief;
  • Sessie 4 (ongeveer 1 uur) Bespreken/aanscherpen van CV/profiel/motivatiebrief. Hoe verkoop je jezelf naar (potentiële) werkgevers? Welke kanalen/media/personen gebruik je daarbij en op welke wijze?
  • Sessie 5 (afsluitende sessie ongeveer 1 uur): Formuleren (verbeter)stappen en concrete vervolgacties. Afspraken over verdere ondersteuning en nazorg.

Subsidie-aanvraag en meer informatie Ontwikkeladvies 45-plus

De subsidie wordt door ons aangevraagd en verder geregeld. Wees er wel heel snel bij, want de subsidiepot is slechts beperkt beschikbaar qua geld en tijd.Check hier zelf of er nog subsidie beschikbaar is https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/stand-van-zaken-subsidieplafond (klik op link onderaan de pagina)

Zie voor meer informatie ook de volgende pagina’s https://www.hoewerktnederland.nl/binaries/hoe-werkt-nederland/documenten/publicaties/2019/01/15/ontwikkeladvies-vijfenveertigplussers/ontwikkeladvies-werkenden-januari-2019.pdf en https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers.

 

De gesprekken vinden in principe plaats op onze vestiging in Capelle a/d IJssel, in overleg kan het soms ook op onze vestigingen in Utrecht, Breda en Utrecht.

Kom je niet (meer) in aanmerking voor dit traject met subsidie, neem dan via deze pagina vrijblijvend contact met ons op of App ons met de WhatsApp-knop links beneden op deze site. Wij bespreken dan samen hoe wij zo’n advies- en begeleidingstraject ook voor jou bereikbaar en betaalbaar kunnen maken.

 

Wat vinden onze klanten?